สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 10100 แผนที่
โทรศัพท์ : 0-2283-3000 โทรสาร : 0-2283-3959 e-mail webmaster